Obavijest o prekidima u vodosnabdjevanju na dan: 29.07. 2019.

29 Juli 2019

 

 

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa